Privacy Statement

De gegevens die u invult ten behoeve van facturatie moeten na betaling om fiscale redenen in de administratie van SystemDeveloper.NL blijven.
SystemDeveloper.NL zal deze gegevens uitsluitend op overkoepelend niveau analyseren ter verbetering van haar dienstverlening en service. Op klant- en/of factuurniveau zal dit niet gebeuren. Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie door SystemDeveloper.NL.

Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar SystemDeveloper.NL., t.a.v. Adresregistratie, Stationsweg 2, 6321 BD, Wijlre.
U kunt ook een email sturen naar info@systemdeveloper.nl met een verzoek hieromtrent.

SystemDeveloper.NL is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van essentieel belang is. SystemDeveloper.NL leeft de regels na die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn gesteld. SystemDeverloper.NL maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van cookies, anders dan een zogenaamd sessiecookie. Dit cookie wordt direct verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de verschillende onderdelen van de website bezoeken.

Inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens

Indien u als klant wilt weten welke factuurgegevens SystemDeveloper.NL van u verwerkt, kunt een daartoe strekkend schriftelijk verzoek sturen aan:

SystemDeveloper.NL
Stationsweg 2
6321 BD Wijlre

Beveiliging

De infrastructuur en programma's zijn beveiligd om zoveel mogelijk te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers.

Wijzigingen

SystemDeveloper.NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleert u daarom regelmatig het Privacy Statement voor een up-date van het privacybeleid van SystemDeveloper.NL.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van SystemDeveloper.NL, dan kunt u deze richten aan:

SystemDeveloper.NL
Stationsweg 2
6321 BD Wijlre
o.v.v. Privacy