Disclaimer

Het gebruik van de informatie op SystemDeveloper.NL web-site is op eigen risico. Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze site kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. SystemDeveloper.NL kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site. Ook is SystemDeveloper.NL niet aansprakelijk voor de informatie die beschikbaar is via externe internetlinks. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Copyright

SystemDeveloper.NL/64BitsWebhosting.EU behoudt zich het auteursrecht op de via de web-site verstrekte informatie, inclusief beeld-merken, logo's en foto-materiaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van SystemDeveloper.NL/64BitsWebhosting.EU worden openbaar gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

e-Mail

Voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele attachments kan niet worden ingestaan, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. SystemDeveloper.NL/64BitsWebhosting.EU gaat geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aan door middel van e-mail. Een e-mailbericht kan zogenoemde computer-virussen bevatten; SystemDeveloper.NL/64BitsWebhosting.eu is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan. E-mailberichten hebben veelal een informeel en open karakter; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vrijblijvende informatie?

  • Altijd.
  • Mail ons direct en u krijgt altijd een vakkundig antwoord retour.